top of page
Psychologist Session

Hermetikus és Astro-Self Asztrológia

Ahogy minden dolog az Egytől származott, az Egy gondolatból; úgy elfogadva azt, lett minden teremtett dolog. Tabula Smaragdina

Később, mikor az ember folyamatosan elszakadt a természettől, bonyolultabb analógiás jelrendszerekre lett szükség. Így alakult ki a csillagászat a nagy ősi civilizációkban Dél-Amerikától, Indián, Kínán, Mezopotámián Egyiptomig.


A cél mindenhol ugyanaz: olvasni égi szimbólumokban, hogy jobban megértsük belső (tudat) folyamatainkat, rálássunk Önmagunkra, azért, hogy ne ellenében, hanem sokkal inkább összhangban éljünk az „ég akaratával”. Ha pedig az „ég akaratát” (tehát a külvilág történéseit) belső tudati állapotaink határozzák meg, akkor bizony csak saját magunk vagyunk felelősek a sorsunk alakulásáért. Nem foghatjuk sem Istenre, sem a természetre, sem a másik emberre jó vagy éppenséggel rossz sorsunkat. Pontosan ez a szemléletmód ad lehetőséget arra, hogy felismerjük a felelősségünket Önmagunkért, majd később Másokért és elinduljunk a megszabadulás felé vezető ösvényen.


Ezt fejezi ki a „Tat Tvam Asi” mondás, a védikus filozófia alapja, amelynek jelentése: „Te én vagyok” vagy „Én Te vagyok”. Ahogy Szepes Mária gyönyörűen kimondja: „Tehát nem lehet mindegy nekem, hogy élsz-e, halsz-e. Eszel-e, örülsz-e vagy kínlódsz-e. Mert Te én vagyok. A te ügyed az én ügyem is. A te fogságod az én fogságom is. A te szabadulásod az én szabadulásom. Nem vagy idegen. Nem háríthatlak el azzal, hogy, hogy mi közöm hozzád, van nekem magamnak is elég bajom. Mert hozzád van a legszorosabb közöm. Bajaim orvoslása a Te lényedben rejlik. Szolidáris vagyok veled. Látatlan köldökzsinór fűz össze minket, amelyen át az életem az életed szövődik”. (Szepes Mária, 2018:241).

A hermetikus hagyomány is tökéletesen beleilleszkedik a fenti felvetésekbe. Egy realizációs út, ami azt jelenti, hogy egy érettebb, a természetünkkel összehangoltabb élet felé, csakis saját erőfeszítésünk és tapasztalatunk bővítése árán juthatunk el. Ugyanis, a kinti világot én teremtettem, ezért csak is én szüntethetem meg. Ezért az asztrológusnak csak egyetlen feladata lehet: felébressze Önmagában és Másokban az analógiás képességet, hogy rendezettben és érettebben lásson.

Külön szeretném kifejezni hálámat azoknak a tanítóknak, akik megszeretették és megismertettek velem az asztrológiát és annak szépségét, így Csikós Juditnak és Trombitás Katalinnak. Tőlük tanultam az Astro-Self, az asztrológia pszichológiai alapú megközelítését.

Továbbá Mireisz Lászlónak, akitől a hermetikus asztrológia lényegét sajátítottam el további 3 éves tanulmányaim során.

Asztrológia: About Me
bottom of page